NORPROFF Advokatbistand forretningsjuss - NORPROFF

Artikler

Bedriftsinterne kurs

 • Organisering av tannlege virksomheten

  Selvstendig nringsdrivende diskrimineres!                                                                            

  Det er pstanden som stod p trykk i Regnskap & konomi nr. 4-07. Sprsmlet er hvordan tannlege virksomheter br organiseres i fremtiden for ikke bli diskriminert?  

  Les mer

 • HMS kurs for ledere

  Den nye arbeidsmiljloven 3-5 plegger alle med lederansvar gjennomg opplring i helse-, milj- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og konsekvensene kan bli store dersom man ikke flger loven. Plikten gjelder alle som har ansatte i sin virksomhet - enten man er aksjeselskap, ansvarlig selskap eller personlig selskap.

  Les mer

 • Regelverk mht. utenlandske arbeidstakere

  Norproff Advokatfirma AS tilbyr bedriftsinternt 1 dags kurs for arbeidsgivere som har, eller vurderer, bruk av utenlandsk arbeidskraft.  

  Les mer

Eiendommer Spania

Rådgivning og gransking

NORPROFF Quality Consulting er lokalisert i Sandnes, og tilbyr rådgivning til små og mellomstore virksomheter i hele Norge innen bl.a. gransking og anti-korrupsjon.

Våre rådgivere har utdannelse innen økonomi, juss og kvalitetsarbeid, og har bl.a. sertifisering fra EOQQMCe , Finanstilsynet  og Tilsynet for advokatvirksomhet.

Som medlem av Den Norske komiteen SN/K 211 Samfunnssikkerhet ønsker vi å bidra til økt samfunnssikkerhet.

Vi er sponsor til ToothHelp, og bidrar på denne måten selv til å ta samfunnsansvar.

yevollsveien 2 4460 Moi | Telefon: 9093 1111 | Fax: 51 11 03 42 | Epost: firmapost@norproff.no

Powered by NSN ASA CMS lsning Flexiweb Hosting Webdesign Nettside Publisering